Нуклеин кислотасын экстракциялоочу реагент

  • Нуклеин кислотасын экстракциялоо комплекти

    Нуклеин кислотасын экстракциялоо комплекти

    Магниттик мончоктор жана уникалдуу бөлүү эффектиси бар буфер системасы үлгүлөрдөн жогорку тазалыктагы вирустук ДНК/РНКны тез, өтө сезгич жана эффективдүү алуу үчүн колдонулушу мүмкүн.Алынган жана тазаланган нуклеин кислотасын чектөө сиңирүү, тескери транскрипция, ПТР, RT-PCR, Southernblot, ж.б. сыяктуу жалпы ылдыйкы агымдагы эксперименттерде колдонсо болот. Колдонуу чөйрөсү: плазмадан, сывороткадан, заарадан вирустук ДНКны же РНКны тез экстракциялоо, асцит, клетка маданияты суюктугу, супернатант жана клеткасыз дене суюктугу.